Forskningsoversikt

Artiklene i Vetuva 2014 er basert på kvalitetsvurdert forskning fra Danmark, Norge og Sverige. Oversikten nedenfor viser forskning som ble publisert i 2012 og kvalitetsvurdert i 2013.
Vil du vite mer om forskningen som ligger bak artiklene i Vetuva? Les mer på forskningsbasen nb-ecec.no ved å klikke på lenkene under.

BIRKELAND, Å. (2012):
Barnehagens vegger som danningsagenter – en komparativ analyse. I: Ødegaard, E.E. (red.). Barnehagen som danningsarena (s. 157-180).
Oslo: Fagbokforlaget.

BJØRGEN, K. (2012):
Fysisk lek i barnehagens uterom. 5åringers erfaring med kroppslig fysisk lek i barnehagens uterom.
Barnehageforskning 5(2), 1-15.

STØRKSEN, I., THORSEN, A.A., ØVERLAND, K. & BROWN, S.R. (2012):
Experiences of Daycare Children of Divorce.
Early Child Development and Care 182(7), 807-825.

ØVERLAND, K., STØRKSEN, I., BRU, E. & THORSEN, A.A. (2012):
Daycare Staff Emotions and Coping Related to Children of Divorce: A Q Methodological Study.
Scandinavian Journal of Educational Research 2012, 1-23.

EIDE, B.J., OS, E. & SAMUELSSOn, I.P. (2012):
Små barns medvirkning i samlingsstunder.
Nordisk Barnehageforskning 5(4), 1-21.

BRATTERUD, Å., SANDSETER, E.B.H. & SELAND, M. (2012):
Barns trivsel og medvirkning i barnehagen. Barn, foreldre og ansattes perspektiver.
Trondheim: NTNU Samfunnsforskning AS. Barnevernets utviklingssenter.

FRISTORP, A.E. (2012):
Design för lärande: barns meningsskapande i naturvetenskap. Ph.d.-afhandling.
Stockholms universitet.

LEKHAL, R. (2012):
Do type of childcare and age of entry predict behavior problems during early childhood? Results from a large Norwegian longitudinal study.
International Journal of Behavioral Development 36(3), 197-204.

ERFJORD, I., HUNDELAND, P.S. & CARLSEN, M. (2012):
Kindergarten teachers’ account of their developing mathematical practice.
ZDM Mathematics Education 44, 653-664.

OLAUSSON, A. (2012):
Att göra sig gällande. Mångfald i förskolebarns kamratkulturer.
Ph.d.-afhandling. Umeå universitet, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.

RAUSTORP, A. ET AL. (2012):
Accelerometer Measured Level of Physical Activity Indoors and Outdoors During Preschool Time in Sweden and the United States.
Journal of Physical Activity & Health 9(6), 801-808.

SANDSETER, E.B.H. (2012):
Restrictive Safety or Unsafe Freedom? Norwegian ECEC Practitioners’ Perceptions and Practices Concerning Children’s Risky Play.
Child Care in Practice 18(1), 83-101.

SJÖDIN. F. (2012):
Noise in the preschool. Health and preventive measures.
Umeå universitet: Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Yrkes- och miljömedicin.

SVINTH, L. (2012):
Children’s collaborative encounters in pre-school.
Early Child Development and Care 2012, 1-16.

ROSSHOLT, N. (2012):
Kroppens tilblivelse i tid og rom: analyser av materielle-diskursive hendelser i barnehagen.
Ph.d.-afhandling. Trondheim: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

EHRLIN, A. (2012)
Att lära av och med varandra. En etnografisk studie av musik i förskolan i en flerspråkig miljö. Ph.d.-afhandling.
Örebro universitet.

KULTTI, A. (2012).
Flerspråkiga barn i förskolan: Villkor för deltagande och lärande. Ph.d.-afhandling.
Göteborgs universitet.

Ønsker du å dele denne siden?

×