Barns nysgjerrighet 

Barns utforskertrang og nysgjerrighet er uendelig. Viljen deres til å begripe verden er ikke noe man behøver å jobbe med. Den er der – helt av seg selv. Annika Elm Fristorp er utdannet småskolelærer i Sverige og har alltid vært fascinert av hvordan de minste barna tar til seg naturvitenskap. Nå har hun forsket på det. Står naturvitenskap på dagsplanen i barnehagen, oppfordrer Fristorp den barnehageansatte til helt fra starten av å gjøre det klart for barna hva tanken med aktiviteten er. Hva det er dere skal gjøre. Da begynner barnas egne funderinger straks, og de følger bedre med. Hun oppfordrer også til å vise mye åpenhet for slikt som bare hender når små barn blir engasjerte. Vær åpen for det som hender, selv om det ikke var akkurat slik du hadde tenkt deg det da aktiviteten ble planlagt.

I en barnehage er det naturviten-skap rundt ungene helt tiden: Bruk mulighetene!

Forskningen bak

Fristorp, A.E. (2012):
Design för lärande: barns meningsskapande i naturvetenskap. Ph.d.-afhandling.
Stockholms universitet.

BHG_2562

En barnehage bør ha flere forstørrelsesglass, eller kanskje et digitalt kamera? Men hvorfor ikke forsøke å skaffe et USB-mikroskop? Det kobles enkelt til en PC-skjerm og er et fantastisk verktøy for utforsking. Kikk på barnas hud, på en pengeseddel, på et blad.

Åpne spørsmål

Det ligger mye god læring i å få barn til å tenke selv. Stiller du åpne spørsmål, kan du få andre svar enn du hadde tenkt deg. Men også svar som barna lærer mer av. Åpne spørsmål kan være: Hva har du gjort? Hva oppdaget du? Hvorfor er det slik?

 

Les også

Ønsker du å dele denne siden?

×