Bedre språkutvikling

Barn som begynner tidlig i barnehage, har lavere risiko for sen språkutvikling, fant forsker Ratib Lekhal som har skrevet en doktorgrad om dette. Lekhal undersøkte også atferdsproblemer hos 3-åringer og fant ingen effekt av barnehageopphold. Det er altså verken flere eller færre barnehagebarn som har atferdsproblemer, sammenlignet med andre barn.

Forskningen bak

Lekhal, R. (2012):
Do type of childcare and age of entry predict behavior problems during early childhood? Results from a large Norwegian longitudinal study.
International Journal of Behavioral Development 36(3), 197-204.

BHG_2563

 

I en sklie er det mye naturvitenskap: Hva er luftmotstand? Hva er friksjon? Hva er jordens tiltrekningskraft?

Les også

Ønsker du å dele denne siden?

×