Den gode samtalen

Under halvparten av de barnehagene forskerne har besøkt, har rutiner for å gjennomføre barnesamtaler hvor hvert enkelt barn står i fokus og får alenetid med den voksne.

 Å sette av tid til å prate  ordentlig med hvert enkelt  barn er også viktig for  trivselen.

Da forskerne hadde samtaler med ungene, opplevde de enkelte steder at det var lange køer av barn som ville prate om sin barnehagehverdag. Om hvordan de har det, hva de trives med og ikke trives med.

– Å sette av tid til å prate ordentlig med hvert enkelt barn er også viktig for trivselen. Dette gjør man for sjelden i barnehagen, konstaterer de.

De har derfor utviklet et elektronisk samtaleverktøy (www.barnehagetrivsel.no) som barnehagene kan logge seg inn på og bruke gratis i sitt arbeid med trivsel og medvirkning. Dette er basert på spørsmål fra undersøkelsen. I tillegg til å få svar på de konkrete spørsmålene vil en slik samtale kunne åpne opp for barns tanker og erfaringer knyttet til livet i barnehagen mer generelt, og gi de ansatte viktig kunnskap om barnehagen fra barns perspektiv.

Forskningen bak

Bratterud, Å., Sandseter, E.B.H. & Seland, M. (2012):
Barns trivsel og medvirkning i barnehagen. Barn, foreldre og ansattes perspektiver.
Trondheim: NTNU Samfunnsforskning AS. Barnevernets utviklingssenter.

 

Les også

Ønsker du å dele denne siden?

×