Topp_7_BarnsAktivitetsnivå

Dialogkort fysisk aktivitet

Barnehagene påvirker barns aktivitetsnivå

I artikkelen sier forskeren følgende:
Det betyr mye for barns aktivitet om de voksne i barnehagen selv er aktive eller ikke. Voksnes holdninger smitter over på barna. Dagen etter, i samme barnegruppe, skal pedagogisk leder følge opp eventyret om Skinnvotten fra dagen før. Akkurat idet hun starter, begynner Erik og Ali å tromme i bordet. Flere av de andre barna følger etter, så det blir et stort trommeorkester. Barna ler og trommer høyere og høyere.

Refleksjonsspørsmål
• Hvordan tilrettelegger vi for fysisk aktivitet i vår barnehage?
• Hvordan planlegger vi utetiden for barna? møter vi gutter og jenters interesse for fysisk aktivitet på forskjellige måter?
• Hvordan kan vi være aktive i lek med barna når de er ute?
• Hvordan kan vi legge til rette for at barna skal være fysisk aktive inne?

Flere dialogkort

TEMA: FORELDRESAMARBEID
TEMA: KVALITETSVURDERING
TEMA: SPESIALPEDAGOGIKK

Slik bruker du dialogkortene

Vetuvas dialogkort stiller spørsmål som dere kan bruke som utgangspunkt for faglig refleksjon – på personalmøtet, ledermøtet og foreldremøtet. Dialogkortene tar utgangspunkt i artiklene i Vetuva.

Ønsker du å dele denne siden?

×