Topp_10_hoytider

Dialogkort: Inkludering og mangfold

Høy terskel for å markere andre høytider enn de kristne

Forskerne i artikkelen mener det er beklagelig at barnehagene unnlater å markere minoritetsbarnas religiøse høytider. Ikke bare for minoritetsbarna selv, som mister muligheten for positiv identifikasjon og gjenkjennelse, men også fordi majoritets-barna mister muligheten for å lære om andres religioner.

Til diskusjon:
• Diskuter dette spørsmålet: Hvordan markerer vi ulike høytider?
• Hvordan kan vi trekke foreldrene inn som en ressurs når vi skal markere ulike høytider i vår barnehage?

Slik bruker du dialogkortene

Du kan bruke dialogkortene som utgangspunkt for faglig refleksjon – på personalmøtet, ledermøtet og foreldremøtet. Dialogkortene tar utgangspunkt i artiklene i Vetuva.

Dialogkortene kan lastes ned fra vetuva.udir.no

Ønsker du å dele denne siden?

×