Topp9_KjønnRosaBlått

Dialogkort kjønn

kjønn er mer enn rosa og blått

• Har vi de samme forventningene til jenter og gutter i vår barnehage?
• Setter vi forskjellige grenser for gutter og jenter når det gjelder lydnivå og aktivitetsnivå?
• Hvilke leker samles gutter og jenter om i vår barnehage?

Det er morgen i barnehagen. Clara (4) er i garderoben sammen med pappa når pedagogisk leder møter dem og sier: «Hei, Clara!» «Så fin du er i dag!» «Og så fine fletter du har i håret.» «Er det pappa som har flettet deg, eller?».

Hvordan kunne pedagogisk leder ha møtt Clara på en positiv måte uten å si noe om hvordan Clara ser ut?

Flere dialogkort

TEMA: MATEMATIKK
TEMA: MEDVIRKNING
TEMA: UTELEIK

Slik bruker du dialogkortene

Vetuvas dialogkort stiller spørsmål som dere kan bruke som utgangspunkt for faglig refleksjon – på personalmøtet, ledermøtet og foreldremøtet. Dialogkortene tar utgangspunkt i artiklene i Vetuva.

Ønsker du å dele denne siden?

×