Topp_5_PedagogiskDokumentasjon

Dialogkort kvalitetsvurdering

Pedagogisk dokumentasjon gir arbeidsglede

I artikkelen sier forskeren følgende:
Det krever mye tillit og mot som pedagog å se kritisk på seg selv og sitt arbeid. Om man lykkes, gir pedagogisk dokumentasjon stor arbeidsglede. Det gir en gleden av å oppdage barnet på en ny måte. Man blir mer nysgjerrig og vil lære mer, forteller hun.

• Hvordan planlegger vi arbeidet med pedagogisk dokumentasjon i vår barnehage?
• Hvilke støtteressurser kan gi et godt grunnlag for arbeidet med pedagogisk dokumentasjon?
• Hva trenger vi å vite noe om for å vurdere kvaliteten i vår barnehage?
• På hvilken måte kan et evalueringsverktøy, (for eksempel Ståstedsanalysen for barnehager) bidra til å endre praksis?
• Hvordan planlegger vi å bruke

Flere dialogkort

TEMA: FORELDRESAMARBEID
TEMA: FYSISK AKTIVITET
TEMA: SPESIALPEDAGOGIKK

Slik bruker du dialogkortene

Vetuvas dialogkort stiller spørsmål som dere kan bruke som utgangspunkt for faglig refleksjon – på personalmøtet, ledermøtet og foreldremøtet. Dialogkortene tar utgangspunkt i artiklene i Vetuva.

Ønsker du å dele denne siden?

×