Topp7_HeiMatematikk

Dialogkort matematikk

Hei matematikk – 8 steg til meir matematikk i barnehagen

• Korleis undersøkjer vi matematiske spørsmål i lag med barna?
• Korleis får vi auge på matematikken i kvardagssituasjonar?
• Bruker vi uterommet til matematikk?

Flere dialogkort

TEMA: KJØNN
TEMA: MEDVIRKNING
TEMA: UTELEIK

Slik bruker du dialogkortene

Vetuvas dialogkort stiller spørsmål som dere kan bruke som utgangspunkt for faglig refleksjon – på personalmøtet, ledermøtet og foreldremøtet. Dialogkortene tar utgangspunkt i artiklene i Vetuva.

Ønsker du å dele denne siden?

×