Topp5_Medvirkning

Dialogkort medvirkning

Medvirkning er mer enn å bestemme selv

Samlingsstund med de yngste barna

Det er samlingsstund med de yngste. Alle skal sitte på tripp-trapp-stoler rundt bordet. Pedagogisk leder har ropt opp barna og skal til å fortelle eventyret om «Skinnvotten», med små dukker som rekvisitter. Fia (2) åler seg ned fra stolen og går bort til en voksen som forbereder måltid i en annen del av rommet. Hun blir fulgt tilbake, men gjør det samme flere ganger.
Hvordan møter de voksne Fia i denne situasjonen?

Dagen etter, i samme barnegruppe, skal pedagogisk leder følge opp eventyret om Skinnvotten fra dagen før. Akkurat idet hun starter, begynner Erik og Ali å tromme i bordet. Flere av de andre barna følger etter, så det blir et stort trommeorkester. Barna ler og trommer høyere og høyere.
Hvordan møter de voksne denne situasjonen?

Flere dialogkort

TEMA: MATEMATIKK
TEMA: KJØNN
TEMA: UTELEIK

Slik bruker du dialogkortene

Vetuvas dialogkort stiller spørsmål som dere kan bruke som utgangspunkt for faglig refleksjon – på personalmøtet, ledermøtet og foreldremøtet. Dialogkortene tar utgangspunkt i artiklene i Vetuva.

Ønsker du å dele denne siden?

×