Topp_6_LiteOppmerksomhet

Dialogkort spesialpedagogikk

Lite oppmerksomhet mot forebyggende arbeid

I artikkelen sier forskeren følgende:
Om barnehagepersonalet ser på barnet som et problem, kan konsekvensen bli at også barnet opplever seg selv som et problem. Det kan påvirke dets muligheter til å utvikle seg og lære. Barnehagen kan da skape en problematikk, ikke løse den.

Refleksjonsspørsmål
• Hvordan jobber vi med inkludering i vår barnehage?
• Hvordan jobber vi med holdninger til barn med særskilte behov
• Hva kan hver enkelt ansatt gjøre for å skape et positivt miljø for hvert enkelt barn og gi alle barn like muligheter?
• Hvordan jobber vi med forebyggende arbeid i vår barnehage?
• Hva ser vi på som vanskelig i dette arbeidet?

Flere dialogkort

TEMA: FORELDRESAMARBEID
TEMA: KVALITETSVURDERING
TEMA: FYSISK AKTIVITET

Slik bruker du dialogkortene

Vetuvas dialogkort stiller spørsmål som dere kan bruke som utgangspunkt for faglig refleksjon – på personalmøtet, ledermøtet og foreldremøtet. Dialogkortene tar utgangspunkt i artiklene i Vetuva.

Ønsker du å dele denne siden?

×