Topp2_Verdensrommet

Dialogkort uteleik

Det kjennest som å flyge ut i verdensrommet

Utetida i barnehagen

• Korleis planlegg vi utetida i barnehagen?
• Korleis kan vi engasjere oss i uteleiken utan å overta heile styringa?
• Kva likar barna å gjere ute? Og kva likar vi vaksne?

Flere dialogkort

TEMA: MATEMATIKK
TEMA: MEDVIRKNING
TEMA: KJØNN

Slik bruker du dialogkortene

Vetuvas dialogkort stiller spørsmål som dere kan bruke som utgangspunkt for faglig refleksjon – på personalmøtet, ledermøtet og foreldremøtet. Dialogkortene tar utgangspunkt i artiklene i Vetuva.

Ønsker du å dele denne siden?

×