Topp_FortellingerBarnehager

Fortellinger fra danske og norske barnehagevegger

Danske Bakspejlet og norske Vetuva har invitert Fredensgårdens børnehave i Danmark og Heer barnehage i Norge til å utveksle bilder av veggene sine og kommentere det de ser. De to danske pedagogene, Mie Kristina Bak og AnnikkiMartinussen, og de norske pedagogene, Linda Tollofsen og Anne-Lene Dahl, forteller om hvilke tanker de har hatt med veggene sine, og reflekterer over hvordan de er blitt inspirert ved å la de andre kikke sammen med dem.

Tanken med veggene våre

Fredensgården børnehave:

– Vi gjør mye ut av å koble våre aktiviteter til de pedagogiske læreplanene og de målsettingene som vi arbeider med. Vi henger opp foto, tegninger og malerier fra forskjellige aktiviteter og prosjekter, og vi skriver om formålet med dem. Og så har vi dagbøker som vi bruker til den daglige dokumentasjonen.

På den måten kan foreldrene se hvordan vi arbeider, få et innblikk i barnas hverdag og bruke det som utgangspunkt for å snakke med sitt eget barn om opplevelser. Barna får satt ord på sine erfaringer, de kan gjenoppleve situasjoner og dele opplevelsene med hverandre.

Vi sørger for at det er bilder av alle barna, så de kan finne seg selv. Dokumentasjonen er også viktig for oss som personale. Her synliggjør vi det pedagogiske arbeidet og den læringen som finner sted i de små prosessene. Det er med på å høyne det faglige nivået når vi skal forklare hvorfor vi gjør som vi gjør.

Heer barnehage:

– Vi dokumenterer mye av vår praksis fra dag til dag og fra uke til uke. Vi informerer foreldrene om hva vi ønsker å oppnå med det vi gjør, men informerer sjelden om den enkelte aktiviteten, siden den ofte er et middel til å oppnå noe annet. Av den grunn er det viktig at vi dokumenterer hva vi har gjort, så foreldrene får mulighet til å ha et felles fokus med barnet på slutten av dagen.

I barnehagen har vi rettet oppmerksomheten mot rammeplanen og målet for hva hvert barn skal oppleve, erfare og sanse. Vi har i disse årene særlig fokusert på matematikk og naturfag, og derfor blir mye av det vi gjør, satt inn i dette perspektivet.

I tillegg til bildedokumentasjonen på veggene har vi planer og skriftlig dokumentasjon til foreldrene om hensikten med det vi gjør, og små oppsummeringer av det vi har gjennomført. Det er viktig å få fram hensikten med det vi gjør, men også å få med barnas opplevelser og stemning. Foreldrene får på forhånd årsplaner, periodeplaner og ukeplaner, og senere får de dagsreferater, ukentlige oppsummeringer og små situasjonsrapporter fra hverdagen. Alt blir lagt ut på vår digitale informasjonsportal.

Et knippe eksempler fra veggene i barnehagene

Redaksjonen i Vetuva og i søstermagasinet Bakspejlet i Danmark tar oppfordringen fra forsker Åsta Birkeland om å sammenligne veggene i skandinaviske barnehager.

1. FOTO AV EN TAVLE I FREDENSGÅRDEN BØRNEHAVE

– Vi har en tavle for hver barnegruppe, den yngste, den mellomste og den største. Her har vi bilder fra de pedagogiske aktivitetene vi arbeider med. Bildet her er fra et teaterprosjekt med en gruppe jenter hvor vi spilte de tre Bukkene Bruse. Formålet var å arbeide med fellesskapet, de sosiale kompetansene og språket. Og derfor var fokus å ha øye for hverandre, vente på tur og lære å se hverandre. Språklig handlet det om hvordan vi snakker til hverandre. På veggen henger det bilder fra forløpet og tekst som beskriver formålet.

Heer barnehage: – Dette er fortellende og detaljerte bilder. Det ser ut til at det er mange voksne som deltar i leken og i aktiviteten, og det gir inntrykk av samarbeid og samhandling mellom barn og voksne. Moro at det er håndlaget. Tiltrekkende med mange forskjellige farger og en lekende bildemontasje. Forklarende, god tekst som utdyper bildet. På den måten blir det mulig for personer som ikke har deltatt, å få innblikk. På en av tavlene står det «november». Det gir inntrykk av at barnehagen arbeider lenge med hvert tema, og at de tar seg god tid. Vi lurer på om det kanskje er noe annet som skjer i løpet av måneden som ikke får fokus i dokumentasjonen?

 

 

2. FOTO AV TEGNINGER FRA SKOLEGRUPPEN I FREDENSGÅRDEN BØRNEHAVE:

– Bildene her er fra skolegruppen hvor
de blant annet har arbeidet med identitet: Hvem er jeg? Hvor bor jeg? Hvor kommer jeg fra? Barna har tegnet seg selv, sin familie,
sitt hus, sin livrett m.m., og har så snakket med hverandre om det.

Heer barnehage:  På bildene kan vi forstå at barna har deltatt i prosessen. Arbeidet skaper fin oppmerksomhet på «hvem er jeg» og «hvem er du». Bilder og tekst skaper god mening. Detaljert. Visualiseringen av barnets verden, både for barn, foreldre og personale. Meget godt! Inspirerende. Det ser ut til at det henger litt høyt på veggen, men det kan være av praktiske årsaker – for ikke å bli  ødelagt av barnet? Eller for å passe i voksenhøyde, da det også er tenkt  for foreldrene?

 

 

bhg-3

3. FOTO AV MALERIER MED FUGLER I FREDENSGÅRDEN BØRNEHAVE:

– Det er fra et tema om høsten hvor vi har snakket om fargene på trærne og koblet det med sansene ved å male med farger. Her henger vi opp bildene til alle barna, og vi opplever stor glede hos barna når de viser det til foreldrene. Når vi hører de norske kommentarene, får vi lyst til å tilføye at vi snakket med barna om hvor nebb og øyne sitter på en fugl. Og så satte vi på øyne sammen med barnet.

Heer barnehage: – Veldig kreativt. Godt med tekst til bildene. Det gir mening til dokumentasjonen. Vi lurer på i hvor stor grad barnet har vært med i prosessen? Er det voksne som har malt grenen og satt på nebb og øyne? Figurene ville bli mindre fi ne, men kanskje mer sjarmerende hvis det var barna selv som hadde satt på øyne. Det ville ha passet med et fokus på fi nmotorikk, men er likevel ikke nødvendig for sanseopplevelsen.

 

 

Foto av tekst fra situasjonsrapport om matematikk i Heer barnehage:

4. FOTO AV TEKST FRA SITUASJONSRAPPORT OM MATEMATIKK I HEER BARNEHAGE:

– Eventyret om Bukkene Bruse byr på mye matematisk for forståelse, og her blir dette benyttet som omdreiningspunkt for læring. Vi har matematikk som hovedprosjekt, og her er dokumentasjonen også til foreldrene.

Fredensgården børnehave: – Det er flott å se at de skriver så mye om det de arbeider med, og at det er et fokus. De skriver også at eventyrene er gode i forhold til språk, fantasi, konsentrasjon, fellesskapsfølelse, osv. Men her har de valgt å fokusere på matematikken. Og så gjør de det helt konkret for «hvor er det egentlig matematikken ligger i eventyret?». Dette er ikke et emne vi er vant til å arbeide så mye med. En meget flott beskrivelse.

 

Foto av tre i Heer barnehage:

5. FOTO AV TRE I HEER BARNEHAGE:

– Opprinnelig viser treet fagområdene i rammeplanen vår. Men her blir det bare brukt som tre for hjerter, hvor foreldrene har skrevet hva de ønsker for sine barn når det gjelder vennskap i barnehagen og det psykososiale miljøet.

Fredensgården børnehave: – Det ser ut til å handle om læreplaner, men det slår oss at vi ikke kan se hva det handler om. Treet er en supergod idé. Supergodt hvis det er læreplanen som blir gjort håndgripelig både for foreldre og alle andre som kommer til institusjonen. Så kan man se hvordan institusjonen har tolket læringsmålene. Når vi hører intensjonen fra de norske pedagogene, vil vi tilføye at vi synes det er spennende at de involverer foreldrene. Og at det kunne være interessant å sammenholde både barn og foreldres input til vennskap.

 

Foto av vennekart i Heer barnehage

6. FOTO AV VENNEKART I HEER BARNEHAGE:

– Vennskap og psykososialt miljø for barn er et tema hos oss, fordi vi arbeider mye med å forebygge mobbing. Ordene på hjertene er sagt av barna selv og skrevet ned av en voksen.

Fredensgården børnehave: – Dette virker som et godt pedagogisk redskap de kan bruke i hverdagen. De kan vende tilbake til redskapet og snakke med barna om «hva det vil si å være venner» og «hvordan vil vi gjerne være venner». Det ser ut til å henge litt høyt for barna. Men det er veldig fint at man kan se at de har tatt med barna og bruker deres uttrykk.

 

Foto av malerier med barnets foto i Heer barnehage

7. FOTO AV MALERIER MED BARNETS FOTO I HEER BARNEHAGE:

– Hensikten med å sette bilder av barna på maleriene er å vise barnet i prosess. Maleriene henger midt på veggen så barna kan se dem, men ikke nå dem, siden barna er 1–3 år gamle.

Fredensgården børnehave: – Det er en veldig god idé at de har et bilde av barnet i prosessen mens det sitter og maler. Det gjør at man får skapt litt liv i maleriene, så både barn og voksne får lyst til å interessere seg for dem senere. Her viser bildene også at barna har brukt fi ngrene. De kunne også ha skrevet en lang tekst, men her kan bildene uttrykke det.

Hvordan har sammenligningen inspirert den danske og den norske barnehagen?

FREDENSGÅRDEN BØRNEHAVE:

– Det gav oss inspirasjon å se ideer og arbeidsmåter i den norske barnehagen. Eksempelvis kunne vi se at de har fokus på matematikk i sitt arbeid med eventyret Bukkene Bruse, mens vi har arbeidet med sosiale relasjoner. Det er inspirerende å se at de har tenkt på en annen måte og med et annet formål. Og så var det interessant å se at de har fått med foreldrene i arbeidet med barns vennskap.

Da vi kikket på veggene fra den norske barnehagen, la vi merke til at bildene noen steder hang litt høyt og ikke i barnehøyde, og så bet vi oss merke i at vi ikke alltid forstod hva de andre hadde laget og hvorfor. Det fikk oss til å tenke over i hvor stor grad barna egentlig har tilgang til det vi selv henger opp, og om utenforstående forstår det som henger på veggene våre, eller om det blir for innforstått. På svarene kan vi se at de ikke vet at vi også dokumenterer i det daglige og ikke bare hver måned.

HEER BARNEHAGE: 

– Vi er blitt oppmerksomme på at bildene noen steder henger for høyt. De henger nok ofte litt høyt, fordi vi ønsker at de skal vare en god stund. Det kunne være et flott virkemiddel hvis de hang lavt, slik at barna kunne nå dem og ikke bare se dem.

Vi fikk en tankevekker da vi hørte at den danske barnehagen dokumenterer for en måned og ikke ukentlig eller daglig. Vi begynte derfor å tenke over egen praksis og tidsforbruk omkring dokumentasjonen. Vi ble også oppmerksomme på at den informasjonen vi gir til foreldrene, ikke er tydelig å se for de som kommer utenfra, da det ofte foregår via andre kanaler, for eksempel gjennom dagsreferater og vår digitale informasjonsportal.

Det var fint å se en annen barnehages dokumentasjon og tankene om det. Det gav både inspirasjon og et fugleperspektiv på egen praksis, på vegger og omgivelser.

Les også

Ønsker du å dele denne siden?

×