Mange sier de blir plaget

Nesten 12 prosent av barna sier at de ofte blir plaget i barnehagen. Det kan dreie seg om at de blir dyttet og slått eller holdt utenfor leken.

Når foreldre og ansatte i barnehagen blir spurt om dette, rapporterer de i langt mindre grad at plaging forekommer. Bare 3 prosent av de voksne mener at noen blir plaget ofte.

– Våre data på barns trivsel bekreftes av andre funn, både her i Norge og i Danmark. Vi synes det er interessant at de voksne rapporterer at barna trives bedre enn det de selv gjør, sier forskerne.

Forskningen bak

Bratterud, Å., Sandseter, E.B.H. & Seland, M. (2012):
Barns trivsel og medvirkning i barnehagen. Barn, foreldre og ansattes perspektiver.
Trondheim: NTNU Samfunnsforskning AS. Barnevernets utviklingssenter.

BHG_2561

Les også

Ønsker du å dele denne siden?

×