Positive forelde

Til tross for at mange barn forteller at de bare har det «sånn passe» bra i barnehagen, mener foreldre og ansatte på sin side at barna har det bra. Nærmere sju av ti foreldre sier barna deres veldig ofte trives, føler seg trygge eller har det gøy i barnehagen. Men én av ti foreldre etterspør en «nær» voksen for barnet sitt.

En større andel av foreldrene er også misfornøyd med den informasjonen de får fra barnehagen, spesielt om hvordan de som foreldre kan ha innflytelse på innholdet.

Forskningen bak

Bratterud, Å., Sandseter, E.B.H. & Seland, M. (2012):
Barns trivsel og medvirkning i barnehagen. Barn, foreldre og ansattes perspektiver.
Trondheim: NTNU Samfunnsforskning AS. Barnevernets utviklingssenter.

BHG_2560

Sju av ti foreldre sier at barna deres veldig ofte trives i barnehagen!

Les også

Ønsker du å dele denne siden?

×