Fri lek eller ikke

Fri lek gir barnehagebarn mulighet til selv å ta initiativ og utvikle ideer. Men fri lek innebærer også at noen barn får dominere, mens andre må holde seg i bakgrunnen. Forsker Anne Olausson ved Umeå universitet i Sverige mener at mellomtingen mellom fri lek og styrte aktiviteter ofte er en bra løsning. Da får flere barn delta og hevde seg. Olausson har observert fri lek i barne-hager. Under fri lek er det nesten alltid noen barn som bestemmer, mens andre ofte må underordne seg. Statusen i barnegruppen avhenger delvis av alder, men også av hvordan du kommuniserer med andre, og hvor mange venner du har i gruppen. Om du har en bestevenn i gruppen, er også viktig.

– Under fri lek er det nesten alltid noen barn som bestemmer, mens andre ofte må underordne seg.

Du som pedagog kan delta i leken, uten å styre den. Gjennom å vise interesse for ideene til alle barna i gruppen, også de barna som lett havner i bakgrunnen, kan du sørge for at flere får bli med i leken.

Forskningen bak

Olausson, A. (2012):
Att göra sig gällande. Mångfald i förskolebarns kamratkulturer. Ph.d.-afhandling.
Umeå universitet, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.

BHG_2566

Fri lek passer ikke alle barn like godt.

Les også

Ønsker du å dele denne siden?

×