Topp_13_tips

Tips og ressurser

På udir.no kan du holde deg oppdatert på fersk forskning, finne nyttig veilednings- og støttemateriell og se filmer fra barnehagehverdagen. Her har vi samlet noen av våre egne ressurser, og også noen fra våre samarbeidspartnere, som er ekstra aktuelle akkurat nå.

Lyst på mer godt lesestoff rett fra barnehagen? Udir-magasinet om kompetanseheving i barnehagen gir deg interessante reportasjer og nyttig informasjon om hvordan alle ansatte kan heve sin kompetanse.
Se barnehage.magasinet.udir.no

Snurr film! Vi har laget 14 korte filmer fra barnehagehverdagen.
Se udir.no/barnehagefilm.

Hvordan hjelpe barn som opplever kriser og sorg? Vi har utarbeidet støttemateriell som kan være til hjelp.
Se udir.no/kriserogsorg

Jobber du med flyktninger? Sammen med andre offentlige etater har vi laget noen gode råd for hvordan dere kan ta imot nyankomne med eksempler på rutiner og praksis.
Se udir.no/flyktninger

Interessert i forskning om barn med særlige behov? Fersk og relevant undersøkelse om ressursbruk, organisering av tilbud og saksbehandlingstid i PPT og kommunen.
Se udir.no/barnehagetilbudet-til-barn-med-sarlige-behov

Nettportalen Barnehagefakta gir deg relevant og pålitelig informasjon om norske barnehager, og er spesielt rettet mot foreldre som ønsker å orientere seg i barnehagetilbudet. Tallene oppdateres årlig, basert på barnehagenes egne rapporteringer til oss.
Se barnehagefakta.no

Ståstedsanalysen er et refleksjons- og prosessverktøy for en felles vurdering av barnehagens praksis. Hva betyr det? Noen få film-minutter gir deg svaret!
Se udir.no/BSA

Høsten 2016 blir vår nye nasjonale foreldreundersøkelse tilgjengelig for alle barnehager som ønsker å bruke den. Undersøkelsen er integrert i ståstedsanalysen for barnehager.
Se udir.no/foreldreundersokelse-bhg

De nasjonale sentrene har mange spennende tips å by på, i tillegg til nyttig kunnskap og gode ressurser til hjelp i ditt arbeid.
Se udir.no/nasjonalesentre

Forskerfrøprisen deles ut årlig til barnehager som klarer å stimulere til naturfaglig utforskning, fremme forståelse for bærekraftig utvikling, ivareta barnas nysgjerrighet og undring og vektlegge biologi, kjemi, fysikk, astronomi eller geologi i barnehagen.
Se forskerfro.no

Ønsker du å dele denne siden?

×